درصحن-شوراها: یک عضو علی البدل شورای پنجم بانه به ضرب گلوله مهاجمان کشته شد. انور رستمی که در این عملیات تروریستی هدف گلوله قرار گرفته، در انتخابات اخیر بعنوان عضو علی البدل شورای بانه انتخاب شده بود. او پیش از این سابقه عضویت در شورای سوم بانه را نیز در کارنامه داشت. او در دفتر کار خود ترور شده است.

هنوز اطلاعات بیشتری در خصوص علت این ترور و هویت مهاجم یا مهاجمان مطلبی منتشر نشده است. سعد اله عزیز پور رئیس شورای شهر بانه این اقدام را محکوم کرده و آن را زشت و ناپسند خوانده و گفته: با این اعمال فرزندان این آب وخاک همواره بیشتر و بهتر در خدمت مردم خواهند بود و همگی برای آبادانی و اعتلای ایران عزیزمان تلاش خواهند کرد.

پیش از این مجید محمد رضایی منتخب شهر شال از توابع استان قزوین در انتخابات شورای پنجم، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده بود. پلیس علت قتل محمد رضایی را نزاع خانوادگی عنوان کرده بود.