درصحن: رئیس و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس کرسی های خود را در انتخابات سال دوم هیات رئیسه کمیسیون از دست دادند. نصراله پژمانفر رئیس و احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، که هر دو عضو فراکسیون پایداری و از چهره های تندرو مجلس بودند جای خود را به جمشید جعفرپور و اصغر مسعودی دادند. جمشید جعفرپور رئیس جدید کمیسیون فرهنگی از اصولگرایان میانه رو و اصغر مسعودی نایب رئیس جدید کمیسیون فرهنگی از اعضای فراکسیون امید مجلس هستند.

احمد سالک عضو جبهه پایداری در مجلس نهم ریاست کمیسیون فرهنگی را در اختیار داشت که در مجلس دهم در رقابت با هم حزبی خود نصراله پژمانفر، رقابت را به او واگذار کرد و بر کرسی نایب رئیسی مجلس تکیه زد. اما در انتخابات سال دوم او کلا از ورود به هیات رئیسه باز ماند. در این انتخابات نصراله پژمانفر نیز نتوانست کرسی ریاست را حفظ کند و در جایگاه نایب رئیس دوم کمیسیون قرار گرفت.

اصلاح طلبان در سال اول، تنها فاطمه ذوالقدر را بعنوان دبیر ، در ترکیب هیات رئیسه کمیسیون داشتند اما در سال دوم ضمن حفظ کرسی ذوالقدر موفق شدند کرسی نایب رئیسی اول کمیسیون را نیز از آن خود کنند. اصغر مسعودی بر این کرسی تکیه زد.

کمیسیون فرهنگى در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده وظایف محوله را انجام می دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان و سازمانهای وابسته،‌ از جمله دستگاههای اجرایی تحت نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس است.