درصحن-شوراها: افزایش مشارکت زنان در انتخابات شورای پنجم از سوی معاون امور زنان رئیس جمهور به «آغاز ترک برداشتن سقف ها و حصارهای شیشه ای» تعبیر شد. مولاوردی با بیان اینکه رشد مشارکت زنان نشانه تقویت و ارتقای اعتماد به نفس و خودباروری زنان است گفته: اراده ای که از پایین به بالا شکل گرفته و در حال پیش روی است، می رود تا گوی سبقت را از تصمیم گیرانی که هنوز در واگذاری مسئولیت ها به زنان و جوانان دست و دلشان می لرزد، برباید.

واگذاری سمت های کلان اجرایی به زنان در ایران کماکان با چالش روبروست. اگرچه تابوی حضور زنان در هیات وزیران در دولت احمدی نژاد شکست ولی در دولت روحانی باز زنی به سمت وزارت گماشته نشد. احتمال می رود در کابینه دوم روحانی وزیری از میان زنان انتخاب شود.

مولاوردی حضور زنان در شوراها را فرصتی برای تمرین و ممارست زنان جهت تجربه اندوزی و کسب مهارت های لازم برای ورود به پست های عالی اجرایی عنوان کرده و گفته: شکستن رکورد حضور زنان در شورای شهر تهران، کسب رتبه نفر اولی در برخی حوزه های انتخابیه، راهیابی 415 زن به شوراهای استان سیستان و بلوچستان، انتخاب تمام اعضای شورای یک روستا از بین زنان در بخش مرکزی خاش و در مجموع انتخاب 70 زن در شوراهای روستاهای آن بخش، نمونه ای از پدیده های دهمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تا این روز است و باید برای تحلیل و جمع بندی نهایی چند روزی منتظر بمانیم، ضمن آنکه ثبت نام صرفا زنان از دو روستای دورافتاده استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است.

کابینه دوم حسن روحانی پس از مراسم تحلیف در مردادماه به مجلس معرفی می شود.