درصحن: آیت الله نعیم آبادی، امام جمعه بندرعباس در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی که خواستار ریشه یابی دلایل حاشیه نشینی شده بود، حاشیه نشینی را محصول کم کاری شهرداری ها عنوان کرده و گفته: اگر شهرداری ها وظایف خود را به درستی انجام دهند هرگز شاهد این فجایع در اطراف بندرعباس نخواهیم بود.

افزایش حاشیه نشینی و افزایش آسیب های ناشی از آن که به یکی از بحران های شهرنشینی در ایران منجر شده این روزها یکی از مهمترین مباحث کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. وعده حل مشکلات حاشیه نشینی در حالی از سوی برخی کاندیداها مطرح می شود که بیشترین نقش را در تثبیت حاشیه نشینی داشته اند. وعده هایی که بیشتر به نظر می رسد مصرف انتخاباتی دارد تا اینکه طرحی با پشتوانه کار علمی برای حل اساسی این مشکل.

آیت الله نعیم آبادی در این دیدار که به منظور بررسی مشکلات استان هرمزگان صورت گرفته خالی بودن روستاها از امکانات فرهنگی و آموزشی را یکی از دلایل بروز این آسیب ها عنوان کرده است.