درصحن: علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه قانون برنامه ششم تکالیف رئیس جمهور آینده را روشن کرده، از کاندیداها خواسته در چارچوب قانون صحبت کنند و از وعده هایی که به اختیارات مجلس باز می گردد پرهیز کنند. او گفته افزایش یارانه مستمری بگیران از جمله وظایف دولت است که اتفاقا از اول سال ۹۶ آغاز شده است.

قانون برنامه ششم توسعه که سال گذشته به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، برنامه عمل دولت طی شش سال آینده خواهد بود و هر طرح و برنامه ای باید در تطابق با این قانون باشد ولی برخی کاندیداها وعده هایی می دهند که مطابق قانون برنامه نیست. وعده هایی که با اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شده است.

وعده افزایش یارانه ها، افزایش اعتبارات مسکن و ازدواج و پرداخت کارانه و … وعده هایی است که این روزها مطرح می شود. رئیس مجلس در این خصوص گفته: بسیاری از موضوعاتی که کاندیداها مطرح می کنند مربوط به مجلس است.