درصحن: یک عضو هیات رئیسه مجلس از اعمال تغییراتی در روند برگزاری جلسات صحن مجلس خبر داده و گفته هیات رئیسه به افزایش جلسات غیرعلنی نظر دارد تا نمایندگان با حضور مسوولان، مسایل را بی‌پرده با یکدیگر در میان بگذارند. نعمتی گفته در این خصوص طرحی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است.

کاهش جلسات علنی و برگزاری آن بصورت غیرعلنی به منزله کاهش شفافیت در مجلس ایران خواهد بود. مجلس ایران در قیاس با سایر نهادهای حکومتی، شفاف تر بوده است چراکه طبق قانون اساسی جلسات آن علنی است و مشروح آن از طریق رادیو مجلس پخش می شود. هرچند هنوز بخش‌هایی از فعالیت مجلس از جمله مباحث مطرح در کمیسیون‌ها برای مردم پوشیده مانده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه درحالی از ضرورت تشکیل جلسات غیرعلنی خبر داده که در حال حاضر جلسات کمیسیون‌ها غیرعلنی است و هر بحثی میان نمایندگان و مسوولان اجرایی در این جلسات مطرح شود در بیشتر موارد محرمانه باقی می‌ماند. ضمن اینکه افزایش جلسات غیرعلنی به منزله کندتر شدن روند قانونگذاری بعنوان وظیفه اصلی نمایندگان مجلس خواهد بود چراکه در حال حاضر طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی، به حدی زیاد است که برخی طرح‌ها حتی در عمر یک دوره مجلس فرصت رسیدگی پیدا نمی کند.