درصحن-شوراها: وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور هشدار داده تا از هزینه کرد منابع شهرداری در امر انتخابات به شدت پرهیز کنند. سخنگوی وزارت کشور با اعلام این مطلب گفته: شهرداران متخلف تحت پیگرد قرار می گیرند و کاندیداهایی که از این منابع استفاده کنند منتظر اثرگذاری آن بر روند تعیین صلاحیت شان باشند.

ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر می گوید: در اختیار گذاشتن و همچنین استفاده از وسایل و امکانات ادارات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و تمامی نهادهایی که به هر میزان از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع بوده و مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

سید سلمان سامانی گفته: هیات‌های بازرسی وزارت کشور عملکرد کلیه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه استفاده غیر قانونی از امکانات، مراتب را اعلام خواهند کرد.

سامانی با اشاره به این‌ که نتایج این بازرسی‌ها در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی شهر لحاظ می‌شود، افزود: برای شهردارانی که این امکانات را به صورت غیر قانونی در اختیار نامزدها قرار دهند نیز پرونده تخلفات اداری تشکیل خواهد شد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها از صدور بخشنامه به تمامی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور، مستقر در استانداری‌ها خبر داد و گفت: از استانداری‌ها خواسته‌ایم این گونه پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی و با رویکرد پیشگیرانه نسبت به مسئله برخورد نمایند.