خبرگزاری خانه ملت-علی اصغر نظامپور: محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت از تجربه های شغلی قابل توجهی در قبل از نمایندگی برخوردار است، وی متولد رفسنجان و دارای مدرک دکتری در رشته فاینانس است.

پورابراهیمی داورانی علاوه بر نمایندگی در مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است و از سابقه  شغلی در سمت های معاونت برنامه ریزی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا)،رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای مالی ایران،عضو حقیقی شورای عالی بورس، رئیس هیات مدیره شرکت بورس کالا، مدیر بورس منطقه ای کرمان، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاریصندوق بازنشستگی کشوری برخوردار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی تفصیلی با خانه ملت، از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، چالش ها، فرصت ها و پیشرفت ها سخن گفت در این گفت و گو که به مناسبت فرارسیدن نوروز انجام شد علاوه بر موضوعات اقتصادی، به بحث های سیاسی و خانوادگی نیز پرداخت شد که متن این گفت و گو به شرح ذیل است؛

محمدرضاپورابراهیمیداورانی درگفتوگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور بیمار است و عوامل مختلفی در ایجاد این بیماری تاثیر گذار بوده که می توان به عواملی مانند مدیریت ضعیف اقتصادی و کارشکنی ها دشمنان اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در گذشته تمهیدات مناسب اقتصادی اتخاذ می شود در حال حاضر اقتصادکشور با بیماری روبرو نمی شد در هرصورت شاخص های اقتصادی بیانگر این است که حال اقتصاد کشور مطلوب نیست.

بیماری اقتصاد کشور حاد نیست/تحول اقتصاد کشور با برنامه ریزی جامع

پورابراهیمی داورانی در این رابطه افزود: مطلوب نبودن حال اقتصادیکشور بیانگر این نیست که در حال حاضر امکان بهبود بیماری اقتصاد وجود ندارد به دلیل اینکه با برنامه ریزی جامع و اقدامات عملی کارشناسی می توان وضعیت اقتصادی کشور را ارتقا داد.

اقتصاد کشور در بخش آی سی یو بستری نیست

وی با بیان اینکه نقاط ضعف و قدرت اقتصاد قابل شناسایی است، گفت: بحث های اقتصادی کارشناسی است و امروز علی رغم سلایق مختلف سیاسی کارشناسان روی موضوع ضرورت درمان بیماری اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور به مانند بیماری است که نیاز دارد در بخش معمولی بیمارستان بستری شود؛ بنابراین می توان عنوان کرد اقتصاد ایران در آی سی یو بستری نیست.

نسخه شفابخش اقتصاد در گرو اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره راهکارهای خروج از وضعیت رکود اقتصادی گفت: بخش تولید در رکود به سر می برد و تزریق نقدینگی یکی از راهکارهای خروج از وضعیت فعلی است.
وی ادامه داد: علت بیماری اقتصاد کشور شفاف است و راهکار درمان مشخص است و اگر مدیریت صحیحی اعمال شود اقتصاد به وضعیت نرمال باز می گردد در هرصورت نسخه شفابخش اقتصاد اجرایی بند بند سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

میزان نقدینگی روی کاغذ بالا رفته است

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: اینکه اظهار می شود حجم نقدینگی در کشور بالا رفته نیاز به تامل دارد به دلیل اینکه با وجود بالا بودن میزان نقدینگی که در دفاتر مالی گزارش می شود اما این میزان نقدینگی روی کاغذ است بطور مثال یک بانک مطالباتی دارد که وصول نشده و جریمه دیرکرد ناشی از عدم وصول نیز به میزان مطالبات هر ساله اضافه می شود اما این میزان نقدینگی وصول نشده نمی تواند کارایی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حجم نقدینگی افزود: نقدینگی موثر زمانی است که امکان سیال بودن داشته باشد بنابراین نقدینگی و اعداد روی کاغذ نمی تواند تحرک در اقتصاد کشور ایجاد کند.

کاهش نرخ تامین مالی لازمه تامین نقدینگی بخش تولید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گزارش های بانک مرکزی نرخ تورم حدود 8الی 9درصد است؛در حالی که نرخ تامین مالی حدود 25الی 30درصد است یعنی حدودا بیش از سه برابر نرخ تورم باید صرف هزینه تامین مالی شود که این قابل قبول نیست و اقتصاد کشور را با چالش روبرو می کند.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: برای تامین نقدینگی بخش تولید باید نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور کاهش یابد.در حال حاضر بانک ها از قدرت تسهیلات دهی قابل قبول به بخش تولید برخوردار نیستند.

وجود موسسات مالی و اعتباری  غیرمجاز چالش اقتصاد کشور

پورابراهیمی داورانی افزود:راه فرار که در سیستم بانکی وجود دارد به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و عدم اجرای بخشنامه های بانکی است.

نماینده مردم کرمان و راور  در مجلس شورای اسلامی افزود: متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم به کاهش نرخ تامین مالی منتهی می شود و در صورتیکه منابع مالی بانکی افزایش یابد زمینه برای سوق این منابع به بخش تولید فراهم می شود.

استانداردهای IFRS را نمی توان یک شَبه اجرایی کرد

پورابراهیمی داورانی افزود: بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در افشای زیان ده بودن برخی بانک ها نقش داشته است به دلیل اینکه سال ها از این سیستم های حسابداری در گزارشگری مالی استفاده نمی شد البته استانداردهای IFRS را نمی توان یک شبه اجرایی کرد.

رکود جهانی در کاهش نرخ تورم موثر بود

یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مهار نرخ تورم است؛ البته سیاست های دولت در این زمینه به تنهایی در کاهش نرخ تورم موثر نبود بلکه وجود رکود جهانی نیز در کاهش نرخ تورم موثر بوده، بطور مثال کاهش قیمت نفت و سنگ مس یک موضوع جهانی است که در اقتصاد داخلی تاثیرگذار بوده است.

پورابراهیمی داورانی افزود:در شرایط رکود  اقتصادی کاهش نرخ تورم خیلی هنر محسوب نمی شود پس هنر اصلی در این است که در زمان جهش اقتصادی، نرخ تورم مهار شود.

وی درباره وضعیت اشتغالزایی درکشور گفت: نرخ بیکاری افزیش یافته البته باید درنظر داشت نیروی انسانی نیز به بازار کار عرضه شده اما با این وجود نیروی شاغل قابل توجهی نیز بیکار شده که این موضوعات بیانگر این است وضعیت اشتغالزایی کشور مناسب نیست.

ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری فساد اقتصادی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشگیری از فساد اقتصادی با توصیه انجام نمی شود و پیشگیری با شفافیت اطلاعات مالی، عملیاتی می شود، ریز اطلاعات اقتصادی بنگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سامانه قابل رصد باشد و باید برای انجام این مهم نرم افزار حرفه ای وجود داشته باشد.
پورابراهیمی داورانی افزود:در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی عملکرد به نحوی بوده که ابتدا فساد صورت می گیرد  سپس با آن برخورد می شود این در حالی است که در دنیا اقدامات پیشگیرانه از بروز فساد اقتصادی صورت می گیرد.

پورابراهیمی داورانی افزود:درحال حاضر در بازار سرمایه، نرم افزار تخصصی  وجود دارد که در صورت دستکاری در قیمت ها هشدار داده می شود؛ بنابراین باید در نظام اقتصادی کشور نیز همچنین سامانه ای طراحی شود که مانع از انجام فساد اقتصادی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال دانمارک یک کشور موفق به لحاظ شفافیت اقتصادی است به دلیل اینکه بصورت سیستمی در این موضوع کار کرده است.

پورابراهیمی داورانی افزود:ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فساد مقابله می کنند اما منظور این است فعالیت پیشگیرانه انجام شود بطور مثال قبل از وقوع حادثه در پلاسکو ؛در اقتصاد، باید اقدامات لازم انجام شود تا حادثه به وقوع نیانجامد.

پیش بینی افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم

وی در خصوص  پیش بینی نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی مدیریت شود نرخ ارز با جهش روبرو نمی شود و نهایتا پیش بینی می شود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال آینده شاید افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جنس کار اقتصادی کارشناسی است؛ بنابراین اگر سیاستمداران با رویکرد کارشناسی به اقتصاد ورود کنند تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت اما در غیر اینصورت نتیجه خوبی نخواهد داشت.

جراحان اقتصاد برای موفقیت به مسایل جناحی توجه نکنند

پورابراهیمی داورانی افزود:وقتی یک جراح عمل جراحی انجام می دهد؛ فرقی ندارد که مریضش اصولگرا است یا اصلاح طلب، بنابراین جراحان اقتصاد برای موفقیت به مسایل جناحی نباید توجه کنند البته اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی و توجه به عدالت اجتماعی و مبارزه با موضوعاتی مانند فقر و فساد است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نظام با متخلفان اقتصادی بطور جدی برخورد نکند نمی توان انتظار پیشرفت اقتصاد کشور را داشت بنابراین نباید برخی احساس کنند، حاشیه امن برای تخلف وجود دارد.

تمامی بنگاه های اقتصادی باید صورت های مالی خود را افشا کنند

پورابراهیمی داورانی افزود:کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدامات مناسبی در مبارزه با فساد داشته و موادی مربوط به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده و ضمانت اجرایی در این رابطه لحاظ شده که بر این اساس تمامی بنگاه های اقتصادی باید صورت مالی خود را افشا کنند البته مواردی که عملیات محرمانه دارند یا حکم ولی فقیه دارند استثنا محسوب می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:اگر بنگاه های اقتصادی صورت های مالی خود را نزد بورس افشا نکنند، سازمان ثبت اسناد مانع فعالیت های ثبتی بنگاه می شود، بانک ها نیز نباید خدمات مالی به بنگاه های مذکور ارائه کنند و جلوی مدیر متخلف را بگیرند.

تدوین طرح جامع قانون مربوط به نظام حسابرسی تا چندماه آینده کلید می خورد

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه در حال حاضر رتبه ایران در مبارزه با فساد اقتصادی خوب نیست،افزود:تدوین  طرح جامع قانون مربوط به نظام حسابرسی تا چندماه آینده کلید می خورد و می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد.

شورای فقهی در بانک مرکزی در اجرای بانکداری اسلامی موثر است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مراجع عالیقدر تقلید به مسائل موجود در نظام بانکی مانند اخذ جریمه دیرکرد انتقاد جدی دارند وضعیت نظام بانکی به دلیل عدم رعایت موازین شرعی با چالش روبرو بوده، در این راستا کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح قانون نظام بانکی را پیگیری کرده، البته ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی در موضوع اجرای بانکداری اسلامی موثر است.

احمدی نژاد تمامی زحمات دوره اول ریاست جمهوریش را برباد داد

وی افزود:آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری تلاش و عملکرد خوبی داشت؛ اما در دوره دوم تقریبا تمامی زحمات دوره اول را اصطلاحا به باد داد؛ اگر کسانی قصد دارند با تفکر و روحیه دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، به صحنه سیاست بیایند خوب است، در غیر اینصورت به زیان کشور است و کشور با چالش روبرو می شود.

تاجگردون اصلاح طلب منصفی است

پورابراهیمی داورانی درباره همکارانش و هم دانشگاهی های خود گفت: با صالح آبادی رئیس سابق سازمان بورس در مقطع دکتری هم دانشگاهی بودم؛ با انارکی محمدی نماینده فعلی مردم رفسنجان در مجلس در جبهه آشنا بودیم و در چند عملیات دوران دفاع مقدس همراه بودیم.

وی ادامه داد: “تاجگردون” اصلاح طلب منصفی است، با “عثمانی” عضو هیئت رئیسه مجلس در دانشگاه شهید بهشتی قبل از نمایندگی در مجلس، دوست و همکار بودیم عثمانی خیلی به کار علمی توجه می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کرمان یک استان پهناور است که از ظرفیت های مختلفی در بخش های مانند معادن، کشاروزی و گردشگری برخوردار است.

عملکرد اقتصادی استاندار کرمان در چند سال گذشته خوب است

وی ادامه داد: استاندار کرمان در چند سال گذشته در موضوعات اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده البته نتیجه تحولات در بلندمدت محسوس خواهد بود.

کرمان جزء سه استان برتر در زمینه اقتصاد مقاومتی است

پورابراهیمی داورانی افزود: استان کرمان بالاترین میزان درآمد مالیاتی را در سال گذشته داشته و جزء سه استان برتر در زمینه اقتصاد مقاومتی است؛اما متاسفانه بخش قابل توجهی مردم این استان به لحاظ اقتصادی محروم هستند.

وی ادامه داد: بالاترین رقم صادرات غیرنفتی مربوط به استان کرمان است و بیشترین آثار تاریخی ثبت شده جهانی در این است که البته باید بیشتر از این ظرفیت های گردشگری استفاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص دوران مقاطع تحصیلی خود گفت:متولد رفسنجانم، تحصیلات خود را تا مقطع دبیرستان در شهرستان رفسنجان سپری کردم،از سال 64 به جبهه رفتم و تا پایان دفاع مقدس در جبهه بودم در مجتمع رزمندگان دیپلم اقتصاد گرفتم سپس موفق به اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه اصفهان و مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی و مدرک دکترا در رشته فاینانس در دانشگاه شهید بهشتی شدم،در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم.

پورابراهیمی داورانی درخصوص زندگی شخصی خود افزود: پدر و مادرم در طول دوران زندگیم برایم زحمات زیادی کشیدند و هم اکنون به رحمت ایزدی پیوسته اند. با همسرم در کرمان آشنا شدم ایشان دارای مدرک فوق تخصص پزشکی در رشته قلب است.

علاقه به کارهای هنری مهران مدیری و جواد رضویان

پورابراهیمی داورانی افزود:گاهی به سینما می روم به فیلم های طنز علاقه دارم و جواد رضویان،سیروس گرجستانی و مهران مدیری و تیمش از هنرپیشه های مورد علاقه ام هستند.

عملکرد “کی روش” سرمربی تیم ملی فوتبال خوب است

وی افزود: عملکرد “کی روش” سرمربی تیم ملی فوتبال خوب است در تیم فوتبال جوانان استان کرمان عضو بودم طرفدار تیم مس کرمان هستم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فوتبال را دنبال می کنم در مجموع می توان گفت استقلالی هستم البته از بین فوتبالیست های سابق به عابدزاده و کریم باقری علاقه دارم./