درصحن-شوراها: کمپین طبیعت پاک با توزیع ۲۵۰ هزار کیسه زباله در روز ۱۳ فروردین در مبادی ورودی و خروجی تهران و بوستان های آن، شهروندان را به حفاظت از محیط زیست دعوت می کند. این کمپین با دعوت شهروندان به پیوستن به این کمپین، خواستار مشارکت آنها در حفظ محیط زیست و بوستان های شهری شده اند.

روز ۱۳ فروردین بعنوان روز طبیعت، بوستانها و فضاهای سبز کشور شاهد حضور گسترده مردم است که این روز را جشن می گیرند. کمپین طبیعت پاک، می کوشد با توزیع کیسه های زباله مردم را به نریختن زباله در طبیعت و جمع آوری و تفکیک زباله ها تشویق کند تا محیط زیست در این روز ملی، به درستی حفاظت شود.

تقاضای این کمپین از مردم اینگونه فهرست شده است:
۱. کمتر زباله تولید کنیم.
۲. زباله ها را تفکیک کنیم.
۳. زباله ها را در طبیعت رها نکنیم.
۴. زباله‌های رها شده را جمع آوری کنیم.
۵. با تسهیل کردن کار بازیافت، به بازگشت آن در چرخه تولید کمک کنیم.