درصحن: کمیسیون اصل نود مجلس بعد از مدتها بحث و گفتگو،‌ در نهایت گزارش خود از فساد در فوتبال ایران را از تریبون مجلس قرائت و پیشنهاد کرد قوه قضاییه به این مساله ورود و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد. در جمع بندی گزارش آمده: «با توجه به اهمیت موضوع و تعدد تخلفات و جرایم اعلامی و لزوم برخورد قاطعانه با متخلفان و مجرمان، پیشنهاد می‌شود به موازات رسیدگی قضایی کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان در قوه قضائیه تشکیل تا ضمن ارائه راهکارهای قانونی و نهایتا صدور احکام قاطع و بازدارنده، برای همیشه چهره فساد از فوتبال را زدوده شود و متهمین نیز به مجازات قانونی محکوم گردند.»