روزنامه اعتماد- احسان بداغي: ديروز اخبار كامل نشد، اما همان آمارهاي نصفه و نيمه معنايي جز زير و رو شدن مجلس بعدي نداشت؛ هم از نظر سياسي و هم چهره‌هايي كه مي‌توانند همچنان ساكن بهارستان بمانند. حالا بعد از سه دوره ديگر مجلس آنقدرها نمي‌تواند با صلابت عنوان «اصولگرا» را به دنبال خود داشته باشد. از ٢١٨ نماينده‌اي كه راه يافتن آنها به بهارستان دهم قطعي شده، ١١٨ نفر اصلاح‌طلب يا مستقل هستند. اين يعني بيش از ٥٤ درصد نمايندگان راه يافته به مجلس. اوضاع البته شايد براي اصولگرايان قدري نگران‌كننده‌تر از اين هم بشود. هنوز نتيجه انتخابات تهران و چند شهر بزرگ ديگر كشور هم در راه است؛ نتيجه‌اي كه حداقل تا نيمه شب گذشته در پايتخت به‌طور كامل به كام اصلاح‌طلبان بود. جايي كه از ٣٠ كرسي مجلس در تهران، ٢٩ كرسي سهم اصلاح‌طلبان شده بود. اين ٢٩ سهم مي‌تواند هر بازي را براي تعيين آرايش مجلس به هم بريزد. به جز اين هنوز دور دوم انتخابات هم در راه است. تا آنجايي كه ديشب خبرها از راه مي‌رسيد، رقابت بر سر ٥٢ كرسي مجلس به دور دوم كشيده شده است؛ جايي كه ١٠٤ نامزد بايد با هم رقابت كنند كه از بين آنها بيش ار ٥٦ درصد آنها اصلاح‌طلب يا اعتدالي و مستقل هستند. اين يعني خطري بزرگ‌تر براي به هم زدن بيشتر توازني كه اصولگرايان قصد داشتند در مجلس دهم برقرار كنند. آنها البته در اين دور مي‌توانند به يك چيز دل اميد ببندند؛ استقبال كمتر مردم از انتخابات نسبت به دور اول. اين همان چيزي است كه اتفاق عكس آن ليست ناقص اصلاح‌طلبان و هواداران دولت را با وجود خارج شدن چهره‌هاي اصلي از ميدان رقابت به توازني معنادار با اصولگرايان رساند. با اين وضعيت آرايش سياسي مجلس دهم چيزي كاملا متفاوت با سه دوره قبل خواهد بود. پيش از اين هر چند برخي از اصلاح‌طلبان هم اميد داشتند كه در حالتي مجلس دهم شبيه به مجلس پنجم شود اما به نظر مي‌رسد آن چيزي كه تا ديشب اتفاق افتاده بود حتي براي آنها جايي مهياتر از مجلس پنجم را هم فراهم كند. اصولگرايان در حالي از ٢١٨ كرسي قطعي مجلس، ١١٨ كرسي را به نام خود سند زده‌اند كه در اين هم شكافي عميق ديده مي‌شود؛ جايي كه ٣٢ نفر از اين ٨٩ نفر را اصولگراياني تشكيل مي‌دهند كه خارج از فهرست فراگير جريان اصولگرا وارد صحنه رقابت شده بودند؛ ٣٢ چهره‌اي كه در ميان آنها نيروهايي با گرايش به سمت اعتدالي از جنس اعتدال علي لاريجاني به چشم مي‌خورد. آنها اگر در مجلس نهم جذب گروه اصلاح‌طلبان و موافقان دولت هم نشوند، نمي‌توانند پشتوانه گرمي هم براي اصولگرايان منتقد و مخالف دولت باشند. با تركيبي كه كم كم از دل صندوق‌هاي راي بيرون مي‌‌آيد،

به نظر مي‌رسد نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرايان، بلكه تركيبي جديد از ائتلاف بين اين دو طيف در مسيري كه حالا با نام «اعتدال» شناخته مي‌شود تبديل به طيف اكثريت مجلس شود. تركيبي كه شايد اتفاقا نقطه قوت آن براي ادامه حيات سياسي‌اش همان اصولگرايان منتقد دولت در مجلس باشند. در روزهايي كه هنوز مسائل جاري سياست موضوعاتي ملي مثل برجام هستند كه اختلاف و نزاع سياسي بر سر آن هنوز به پايان نرسيده، نه طيف منتقد و مخالف دولت نشاني از عقب‌نشيني حتي در موضع اقليت بروز مي‌دهند و نه موافقان آن سر رويگرداني از حمايت اين دست موضوعات را دارند. اين همان شكافي بود كه كم و بيش فضاي انتخابات مجلس دهم را به جاي دو قطبي اصلاح‌طلب- اصولگرا به سمت دو قطبي موافق و مخالفان برجام برد و مي‌تواند در آينده مجلس دهم متضمن استمرار حيات گروه‌هاي تازه راه يافته به مجلس شود. مجلسي كه تا ديشب تنها از بين ٢١٨ نماينده منتخب آن، ٥٢ نفر سابقه حضور در دوره نهم را داشتند و براي دور دوم انتخابات هم از بين ١١٤ نامزد تنها نام ٢٤ نماينده دور قبل به چشم مي‌خورد. با اين انتخابات شايد بسيار بيشتر از نمايندگان منتخب، حسن روحاني بوده كه نفسي راحت كشيده و به ادامه راه خود اميدوار شده است.