در صحن: به گزارش وب سایت حزب اعتماد ملی اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس هفتم بامداد امروز هنگام ورود به کشور در فرودگاه امام بازداشت شد.

اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس و سخن‌گوی حزب اعتماد ملی است که پس از پلمب دفتر این حزب در سال ۸۸ برای ادامه تحصیل به هند و سپس مالزی سفر کرد. او پیش از این نیز به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل پارلمانی وزارت کشور مشغول فعالیت بوده است.

گرامی مقدم چندی پیش و به بهانه طرح استانی شدن انتخابات مجلس در ایران گفت‌ و گویی با در صحن تحت عنوان «دموکراتیک شدن ایران در گرو استانی شدن انتخابات»  استانی شدن انتخابات را گام بلندی دانست که باعث نهادینه شدن احزاب و دموکرات شدن ساختار نظام سیاسی ایران خواهد شد.