درصحن: بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی بعنوان ناظر اجرای برجام، از اجرای تعهدات توسط ایران در موعد مقرر خبر داده و گفته که مجلس منتظر آغاز اجرای برجام،‌ حداکثر تا پایان دی ماه است. به گفته بروجردی، تعهدات ایران از جمله اقدامات لازم در فردو و نطنز به عمل آمده،‌ قلب راکتور اراک اصلاح شده، اورانیوم غنی شده با کیک زرد روسی معاوضه شده و بازرسان متعدد آژانس در ایران مستقر شده اند لذا زمان اجرای تعهدات طرف مقابل و آغاز رسمی برجام فرارسیده است.