درصحن: نباید از ردصلاحیت ها ناراحت شد. شاید بعضی ها رد صلاحیت شوند که اگر ثبت نام ها و پیگیری قانونی،‌ برای رضای خداوند و انجام وظیفه باشد،‌ باید با حفظ هوشیاری و منطق نظر نهایی را به خدا و مردم سپرد. تاریخ مخصوصا در سالهای اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمی گذارد حق مظلوم پایمال شود. هاشمی رفسنجانی که این روزها در محافل خبری از رد صلاحیت احتمالی اش سخن گفته می شود با اشاره به آیه « إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً» گفته: سلام  بهترین عکس‌العمل برای کسانی باشد که این روزها از سوی تندروهای متعصب مورد ظلم قرار می‌گیرند.