پست های برچسب زده شده با زلزله


گزارش خبری

مردم زلزله زده مشهد سرگردان
شهردار شهر زلزله زده به نمایندگی از رئیسی در تهران

درصحن-شوراها: اعضای شوراهای شهر همچون نمایندگان مجلس دو هفته اول فروردین، جلسه نداشتند، اما حجم سفرهای نوروزی، و مسوولیت اسکان و تامین امنیت و رفاه …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share