Posts tagged اعضای هیات دولت


پروفایل اعضای کابینه دوازدهم

وزیر مستعفی جهادکشاورزی و مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی
پروفایل محمود حجتی نجف آبادی

محمود حجتی نجف آبادی، در سال ۱۳۳۴ در خانواده‌ای مذهبی در نجف آباد اصفهان متولد شد. پدرش شیخ غلامرضا حجتی از روحانیون شناخته شده و …

Read more 0 Comments
Share