پست های برچسب زده شده با اردبیل


لیست کاندیداهای هر استان

اردبیل

استان اردبیلاصلاح طلبصلاحیتاصولگراصلاحیتمستقلصلاحیت مشکین شهراردبیل / نمین /نیر / سرعین علی محمد غریبانیرداکبر نیکزادردرضا کریمیاردبیل / نمین /نیر / سرعینکمال الدین پیرمو‌ذنردفخرالدین محمدیاردبیل / نمین ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share