درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان اردبیل نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۷ درصد است. استان اردبیل با ۲۶ شهر، جمعا ۱۴۰ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۳۱ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر اردبیل بعنوان مرکز استان اردبیل و بزرگترین شهر استان دو کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. زهرا قدیمی در این شهر موفق شد بعنوان نفر اول راهی شورای شهر شود که در کمتر مرکز استانی این اتفاق افتاده است. مردم شش شهر کوچکتر این استان نیز با انتخاب ۷ زن دیگر، تعداد زنان عضو شورای شهر در کل استان را به عدد ۹ رسانده اند. علاوه بر اردبیل، خلخال تنها شهر استان است که دو عضو زن دارد حال آنکه اردبیل از ۱۱ کرسی دو کرسی را به زنان و خلخال از ۵ کرسی، دو کرسی آن را به زنان اختصاص داده اند.

۵ شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان اردبیل به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1اردبیل1192زهرا قدیمی
رویا کنعانی سادات
2پارس آباد770علی البدل: سارا برزگر
3مشکین شهر761سمیه زایدی
4گیوی541حماله گلستانی
علی البدل: فهیمه مشقاتی
5نیر550-
6عنبران550علی البدل: سادات سوعاتی
7سرعین550-
8کلور550-
9آبی بیگلو550-
10نمین541ندا مرادجو
علی البدل: ماریا جعفری
11خلخال532رادبه پرنده
شهناز شاطری
12اسلام آباد550-
13اصلاندوز550-
14تازه کند550-
15هیر550-
16تازه کند انگوت541مریم مهدوی
علی البدل: زهرا سیدتازه کند
17گرمی550علی البدل: نرگس خاقانی
18قصابه550-
19رضی550-
20لاهرود550-
21مرادلو550-
22فخرآباد550-
23جعفرآباد550-
24بیله سوار541عالیه هژیر
25کورائیم550هاجر توکلی
26هشتجین550علی البدل: شیرین غلامی