تمام پست ها لیست کاندیداهای هر استان


پروفایل نمایندگانپروفایل نمایندگان مجلس نهملیست کاندیداهای هر استاننمایندگاننمایندگان مجلس دهم

ابوترابی، حامی اعدام و ریاست کرسی حقوق بشری مجلس

درصحن: سپردن کرسی های حقوق بشری و به ابتذال کشیدن حقوق بشر در ایران، اتفاقی تازه نیست. نه اعزام قاضی سعید مرتضوی به شورای عمومی …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استاننمایندگاننمایندگان مجلس دهم

بهرام پارسایی، رئیس ستاد رضایی، سخنگوی فراکسیون عارف

درصحن: فقدان نظام حزبی در ایران، سبب شده تا چهره های سیاسی در هر انتخابات با یک پرچم وارد میدان شوند. پرچم اعتدال گرایی، اصولگرایی …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

فارس

استان فارسکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت ممسنی / رستمداراب / زرین شهرفیروزآباد / فراشبند /قیر و کارزینمرودشتجهرمفساعلیرضا فیروزیتاییدمرودشتنیریز / استهبانشیرازمصطفی معینردجعفر قادریتاییدعلی اکبر زمردیشیرازمسعود رضاییتاییدشیرازفرج ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

قم

استان قمکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت قمعلی یثربیاحمد امیرآبادی فراهانیتایید ناصر آزادقممحمد رضا اسماعیلی مقدمردمحمد رضا آشتیانیتاییدقمعلی بناییعلی لاریجانیتاییدقممحمد صحفیردمجتبی ذوالنوریقممحمد رضا یزدان پناهناصر سقای ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

قزوین

استان قزوینکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت قزوین / آبیک / البرزمحمد علی خانیردمرتضی حسینیابوالحسن شیرمحمدیقزوین / آبیک / البرزقدرت الله علیخانیردمحمد رضا آریان نژادقزوین / ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

چهار محال و بختیاری

استان چهارمحال بختیاریکاندیداهای اصلاح طلب صلاحیتکاندیداهای اصولگرا صلاحیتکاندیداهای مستقل صلاحیت لردگانجلیلی سرقلعهردرسول بیژنیلردگانعبدالمحمد بابااحمدیلردگانسهراب عبدالهیلردگانعلی کرم جلیللردگانمصطفی علیخانیلردگانغضنفر صالحیلردگانغلامرضا جهانیلردگانمحمد جلیللردگانمجید جلیل نصرلردگانمسعود میرزاییلردگانمنوچهر خالدیشهرکرداردل ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

کرمانشاه

استان کرمانشاهکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت کنگاور / صحنه / هرسینوحید احمدیپاوه / جوانرود /ثلاث باباجانی / روانسرمصطفی محمدینعمت اله منوچهریشهاب نادریپاوه / جوانرود /ثلاث ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

کردستان

استان کردستانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت سقز / بانهخالد توکلیبیجارسنندج / دیوان درهجلال جلالی زادهردسالار مرادیردقروه / دهگلانحامد قادرمرزیردمریوان / سروآبادامید کریمیانردحوزه انتخابیه
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

کرمان

استان کرمانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت بم / ریگان /فهرج / نرماشیرکرمان / راورابراهیم جهانگیریردعلی زادسر جیرفتیمحمد تاج الدینیکرمان / راورمحمد علی کریمیردمحمد فرشادردکرمان / ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

گلستان

استان گلستانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت کردکوی / ترکمن /بندرگز / گمیشانمحمد جواد نظری مهرردگرگان / آق قلاعاطفه پهلوانعلی طاهریمینودشت / کلاله /مراوه تپه / ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

گیلان

استان گیلانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت فومن / شفتلنگرودمهرداد بائوج لاهوتیتالش / رضوانشهررودسر / املشآستانه اشرفیهرشتمحسن باقریحسن تامینی لیچانیردغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادیردرودبارآستاراصفر نعیمی زرردصومعه سراکاظم ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

همدان

استان همدانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت نهاوندعلی حسینی ردتویسرکانبهار / کبودرآهنگملایرمحمد کاظمی ردملایرفردین روزبهانیردرزناسدآبادهمدان / فامنینافخمیرد حمید رضاحاجی باباییهمدان / فامنینحیدریانرد فاضل شهبازیردهمدان / فامنیناحمد ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

مازندران

استان مازندرانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت قائمشهر / سوادکوه / جویبارولی رعیتردعلی ادیانیقائمشهر / سوادکوه / جویبارهادی حسینیتاییدعلی ساداتیقائمشهر / سوادکوه / جویبارعبداله رضییانتاییدعلی پهلوانقائمشهر ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

لرستان

استان لرستانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت الیگودرزرمضان اسکندریتاییدالیگودرزمحمد ناصر باباییتاییدالیگودرزسعید بهرامی فردتاییدالیگودرزمحمود تسلیمیتاییدالیگودرزمحمد تقی توکلیتاییدالیگودرزمحمد خدابخشیتاییدالیگودرزحجت اله رحمانیتاییدالیگودرزسمیه شیخ انصاریتاییدالیگودرزسعید عابدینی تاییدالیگودرزمنوچهر کاظم اصلانیتاییدالیگودرزهادی نجفیتاییدالیگودرزباقر ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبیکاندیداهای اصلاح طلب صلاحیتکاندیداهای اصولگرا صلاحیتکاندیداهای مستقل صلاحیت نهبندان / سربیشهمهدی مومنینهبندان / سربیشهعابدیردمراد هاشم زهیفردوس / سرایان /طبس / بشرویهمنصور تاجریردطاهر نجفیانبیرجند ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

کهگیلویه و بویر احمد

استان کهکیلویه و بویراحندکاندیداهای اصلاح طلب صلاحیتکاندیداهای اصولگرا صلاحیتکاندیداهای مستقل صلاحیت بویراحمد / دنافرزانه آرامشغلام محمد زارعیبویراحمد / دناغلامحسین رهبرنیابویراحمد / دنازینب هاشمیگچساران / باشتغلامرضا ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

زنجان

استان زنجانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت ابهر / خرمدرهزنجان / طارماحمد حکیمی پورردزنجان / طارمحمید رضا شاه محمدیخدابندهماهنشان / ایجرود /دهستانهای بوغداکندی و قلتوقحوزه انتخابیه
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

سیستان و بلوچستان

استان خوزستانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت دشت آزادگان / هویزهاهواز / حمیدیه / بخش باویآقایار حسینیتاییدعلیرضا دهقانسعید آذرشباهواز / حمیدیه / بخش باویشجاع پوریانتاییداحمد موسویاهواز ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

خوزستان

استان خوزستانکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت دشت آزادگان / هویزهاهواز / حمیدیه / بخش باویآقایار حسینیتاییدعلیرضا دهقانسعید آذرشباهواز / حمیدیه / بخش باویشجاع پوریانتاییداحمد موسویاهواز ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
لیست کاندیداهای هر استان

خراسان شمالی

استان خرسان شمالیکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت شیروانحسین آفریدهابوالفضل آفریدهشیروانمهدی گیلانیشیرواناحمد واعظ گلیانشیروانکریم نوریشیروانعلی جدیشیروانعبدالرضا عزیزیبجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهرمضانعلی وحیدیموسی الرضا ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share