درصحن: علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران حجاب را غیراجباری خوانده و گفته حجاب در ایران اجباری نیست و بسیاری از بانوان تقریبا بی‌حجاب هستند، او پرسیده: کجای این اجبار است؟ او پوشش بسیاری از زنان ایران را معادل بی حجابی قلمداد کرده و گفته: ما قائل به سخت گیری در این خصوص نیستیم.

«دختر خیابان انقلاب» که به نام کمپین زنان مخالف حجاب اجباری تبدیل شده، راوی شجاعت دختری است که در خیابان انقلاب با ایستادن بر سکویی روسری از سر بر می دارد و از اجباری بودن حجاب اعتراض می کند. این دختر دستگیر و گفته می شود پس از مدتی آزاد شد. پس از آن خبرها از تکثیر دختر خیابان انقلاب در مکان ها و شهرهای دیگر ایران حکایت دارد.

علی مطهری از جمله نمایندگان اصلاح طلب مجلس است که به رغم مواضع پیش رو در حوزه مسایل فرهنگی خصوصا حجاب نگاهی محافظه کارانه دارد با این حال او نیز معتقد است که سخت گیری در این حوزه نباید صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس گفته: اینکه ۴ نفر روسری شان را هوا کنند اتفاق مهمی نیست، اساسا اگر انتقادی باشد این است که چرا دولت در رعایت حجاب نظارت کافی را ندارد، از آن طرف انتقادی نیست، الان بانوان هر طور دوست دارند بیرون می آیند، مشکل کشور ما حجاب نیست و در مجموع خانم‌ها  کم و بیش رعایت می‌کنند و ماهم قائل به سخت‌گیری نیستیم.