درصحن: کمیته بازدید از زندانها که در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شده بود پس از بروز اختلاف میان اعضای هیات در اولین بازدید از زندان اوین به دستور رئیس کمیسیون منحل شد. تایید یا رد خودکشی یکی از زندانیان حوادث اخیر در زندان اوین دلیل انحلال این کمیته اعلام شده است.

حسن نوروزی سخنگوی اصولگرای کمیسیون حقوقی با اعلام این خبر گفته: مصاحبه برخی از اعضای کمیته مبنی بر رد ادعای خودکشی سینا قنبری در زندان دلیل انحلال این کمیته بوده است. به گفته نوروزی خودکشی سینا قنبری محرز بوده و مصاحبه های انجام شده نشان دهنده تسلط علمی و فنی نمایندگان نسبت به این موضوع بوده است.

رحیمی دیگر عضو کمیته پیش از این فیلم منتشر شده از خودکشی سینا قنبری را فاقد اعتبار دانسته بود.

قرار بود گزارش کمیته از بازدید آنها از زندان اوین در صحن علنی مجلس قرائت شود ولی نوروزی سخنگوی کمیسیون گفته است که گزارش نزد آقای ملکشاهی رئیس کمیسیون است و معلوم نیست که در صحن خوانده شود. او همچنین خبر داده که اعضا در تلاش برای احیای کمیته بازدید از زندانها هستند. نوروزی البته اعلام کرده که هدف از این بازدیدها اعتراض به بازداشت معترضان نیست بلکه نظارت بر عملکرد سازمان زندانها در رعایت حقوق زندانیان است. او بازداشت معترضان را حق نظام عنوان کرده و گفته ما هر کس در خیابانها آشوبگری کند و بنگاه خبری امریکا و انگلیس از آنها حمایت کند را بازداشت می کنیم.