درصحن: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد با کسر ده درصد از سهم یارانه هر خانواده، درآمد حاصله را صرف بازسازی مناطق زلزله زده کند. براساس این مصوبه، کسر ده درصد از سهم یارانه افراد، شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و شهروندان زلزله زده نمی شود.

این مصوبه در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با رای موافق ۱۷۲ نماینده در مقابل رای مخالف ۲۶ نماینده به تصویب رسید. چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، طی چهار ماه باقی مانده از سال ۹۶ ماهیانه ده درصد سهم یارانه شهروندان کسر و به حساب بازسازی مناطق زلزله زده واریز می شود.

اجرای این طرح تنها به ۴ ماه اسفند، بهمن، دی و آذر، محدود شده است چراکه دولت در سال ۹۷ بنا ندارد به همه شهروندان یارانه پرداخت کند. طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۹۷ آمده، یارانه تنها به سه دهک مستضعف جامعه تعلق می گیرد و بقیه شهروندان از دریافت یارانه محروم می شوند. سقف بودجه پیشنهادی برای پرداخت یارانه از ۴۳ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۶ به ۲۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ کاهش یافته است.

هزینه کرد درآمد حاصله از کسر یارانه شهروندان در ۴ ماه آینده، تنها به استان کرمانشاه اختصاص ندارد و دولت می تواند این بودجه را در تمامی مناطقی که دچار زلزله شده است هزینه کند. اخیرا زلزله در استان کرمانشاه و کرمان خساراتی به بار آورده است.