درصحن: ۲۹ نماینده مجلس در تذکری به وزیر علوم نسبت به بلاتکلیف ماندن دانشجویان ستاره دار، تذکر داده و خواستار حل مشکل این دانشجویان شده اند. این تذکر از سوی نمایندگان فراکسیون امید به غلامی وزیر علوم داده شد. چنانچه وزیر علوم به این تذکر اعتنا نکند، نمایندگان این تذکر را به سوال تبدیل کرده و وزیر را به مجلس فرامی خوانند.

ستاره دار کردن دانشجویان از دولت محمود احمدی نژاد و با هدف محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد و سیاسی به رویه وزارت اطلاعات و وزارت علوم درآمد. حذف دانشجویان با علامت ستاره کنار نام آنها، سیاست دولت برای کنترل دانشگاهها بود که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داد به این سیاست پایان می دهد. اما کماکان برخی از دانشجویان با نظر وزارت اطلاعات ستاره دار و از تحصیل محروم می شوند.

تذکر ۲۹ نماینده مجلس به سرلیستی حجت السلام مازنی نماینده تهران، به وزیر علوم تاییدی است بر تداوم سیاست ستاره دار کردن دانشجویان. غلامی وزیر علوم هنوز واکنشی به این تذکر نشان نداده است.

اعتراض دانشجویان به تداوم سیاست ستاره دار کردن دانشجویان، در مراسم روز ۱۶ آذر که امسال نیز مطابق سالهای گذشته در اکثر دانشگاههای کشور برگزار شد، از جمله مطالباتی بود که دانشجویان به جد مطرح کردند.

هفته گذشته محمود صادقی نماینده تهران نیز ضمن اعتراض به دولت برای تداوم سیاست ستاره دار کردن دانشجویان از محروم کردن اقلیت های دینی از تحصیل نیز اعتراض کرده و گفته بود دولت به این سیاست ها پایان دهد. بهائیان از جمله اقلیت های دینی در ایران هستند که از ورود به دانشگاهها محروم هستند.