درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان سمنان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان سمنان با ۲۰ شهر، جمعا ۱۰۶ کرسی در شورای شهرها دارد که ۹۷ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر سمنان بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان سمنان، هیچ زنی در شورای شهر ندارد تا شورای این شهر کاملا مردانه اداره شود. در این شهر تنها دو زن به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده است.

دامغان دیگر شهر بزرگ این استان نیز هیچ زنی در شورا ندارد. اما شاهرود یکی از سه شهر بزرگ این استان، دو کرسی از ۷ کرسی شورا را به زنان سپرده است.

شورای هفت شهر کوچک این استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. شورای ۱۲ شهر استان بدون زنان اداره می شود.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان سمنان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1سمنان770علی البدل: راضیه محجوب، مریم نژادلو
2دامغان770علی البدل: رقیه امیرخلیلی
3شاهرود752حمیده محبی
سیده زهرا موسوی
4امیریه550علی البدل: آمنه جهانیان، مهناز داودیان
5کلاته541زلیخا شکاری
6کلاته خیج550-
7رودیان541محبوبه عامری
8سرخه541زهرا فیض
9مجن550-
10آرادان550-
11بیارجمند550-
12بسطام550علی البدل: سمانه باقری
13مهدی شهری541تکتم مرادعلیان
14شهمیرزاد550علی البدل: آمنه صفایی
15کهن آباد550علی البدل: زیبا شبیری
16دیباج541عزت رنگریز
17میامی541مریم حدیدی
18ایوانکی541زهرا قناعت
علی البدل: معصومه هادی
19گرمسار550-
20درج زین550-