درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان زنجان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۱۰ درصد است. استان زنجان با ۲۱ شهر، جمعا ۱۱۳ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۱ کرسی آن به مردان و تنها ۱۲ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر زنجان بعنوان مرکز استان و بزرگترین شهر استان زنجان، هیچ زنی در شورای شهر ندارد تا شورای این شهر کاملا مردانه اداره شود. این در حالی است که در شورای چهارم این شهر چهار زن حضور داشت.

برخلاف شهرهای زنجان و خرمدره بعنوان دو شهر بزرگ استان که هیچ زنی در شورای پنجم ندارد. شهر ابهر دیگر شهر بزرگ استان زنجان، سه کرسی از هفت کرسی اش را به زنان اختصاص داده است. سمیرا دودانگه بعنوان نفر اول ابهر وارد شورا شد و خزانه دار و منشی هیات رئیسه شورا شد.

شهرهای سلطانیه و نیک پی از شهر های کوچک این استان نیز دو کرسی از پنج کرسی خود را به زنان اختصاص دادند و پنج شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن در شورای شهر دارند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان زنجان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1زنجان990علی البدل: سرور رحیمی زنجانی
سحر سلیمی
2خرمدره770-
3ابهر743سمیرا دودانگه
شیما افشاری
مریم گنجی
4حلب550-
5سجاس550-
6قیدار550-
7زرین رود541زهرا بهرامی
8چورزق550-
9سلطانیه532رفعت بابایی
زلیخا قنبری
10زرین آباد541مهناز بیگدلو
11نیک پی532زهرا اشرفی آزاد
فریده بیات
12دندی550-
13کرسف541راحله دین محمدی
14نوربهار541زهرا فرهادی
15آب بر550-
16صائین قلعه550-
17ماهنشان550-
18هیدج550-
19گرماب550-
20سهرورد550-
21ارمغان خانه541لیلا موسوی