درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خراسان جنوبی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۵ درصد است. استان خراسان جنوبی با ۲۸ شهر، جمعا ۱۴۴ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۳۷ کرسی آن به مردان و تنها ۷ کرسی به زنان تعلق گرفته است.

شهر بیرجند بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان خراسان جنوبی، ۲ کرسی از ۹ کرسی اش را به زنان سپرده است که در مقایسه با دیگر شهرهای استان رقم قابل توجهی است.

شهرهای ارسک، فردوس، نهبندان، عشق آباد و طبس هر کدام یک کرسی از پنج کرسی شان را به زنان سپرده اند.  دیگر با این حساب، ۲۲ شهر استان، هیچ عضو زنی در شورای شهر ندارند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1بیرجند972زهره موهبتی زهان
فاطمه زهرا هلال بیرجندی
2اسدیه550-
3زهان550-
4خوسف550-
5محمد شهر550-
6حاجی آباد550-
7ارسک541زهرا وحیدی
8مود550-
9قانن550-
10نیمبلوک550-
11خضری دشت بیاض550-
12فردوس541الهه رجب زاده
13آیسک550-
14اسفدن550-
15عشق آباد541طاهره ایلخانی
16دیهوک550-
17طبس541زهرا حسین پور
18نهبندان541فرشته رشیدنژاد
19شوسف550-
20طبس مسینا550-
21گزیک550-
22بشرویه550-
23سربیشه550-
24اسلامیه550-
25آرین شهر550-
26سرایان550-
27سه قلعه550-
28قهستان550-