درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خراسان شمالی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۸ درصد است. استان خراسان شمالی با ۲۲ شهر، جمعا ۱۱۸ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۹ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر بجنورد بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان خراسان شمالی، تنها یک کرسی از ۹ کرسی اش شورای اش را به زنان اختصاص داده است. شیروان و اسفراین دیگر شهر بزرگ استان نیز هر کدام یک زن را راهی شورای شهر کرده اند.

مردم شهر کوچک زیارت بیشترین اقبال را در این استان به زنان نشان داده اند آنها دو کرسی از پنج کرسی شورای شهرشان را به زنان اختصاص داده اند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1بجنورد981زهرا هاشمی
علی البدل: مریم سهرابی و اعظم السادات افشین فر
2شیروان761زهرا قلی زاده
3اسفراین761طلعت رگبار
4گرمه541زینب حسینی
5جاجرم550-
6حصار گرمخان550-
7آشخانه550-
8تیتکان لو550-
9فاروج550-
10درق550-
11سفی اباد541انسیه حسینی
12لوجلی550-
13قاضی550-
14چناران شهر550-
15شوقان550-
16زیارت532مهناز ابراهیم زاده
راضیه نوری
17آوا550-
18سنخواست550-
19قوش خانه541سارا نبوی
20ایور550علی البدل: مریم حاج طالبی
21پیش قلعه541مریم صاحبی
22راز و جرگلان550