درصحن-شوراها: خروج صنایع آلاینده از تهران بعنوان اولویت اصلی کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، در دستور کار قرار گرفته است. زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفته: «بزودی طرح چگونگی توقف کارخانه های شن و ماسه شهر تهران و خروج صنایع آلاینده از این شهر، تصویب خواهد شد.»

رفع آلودگی هوا بعنوان یکی از مهمترین چالش های شهر تهران، از اولویت های مدون ائتلاف اصلاح طلبان برای فتح شورای تهران بود. صنایع آلاینده یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا در سالهای اخیر بوده است.

زهرا صدرنوری با تشکر از شورای چهارم به دلیل انتقال کارخانه روغن قو از جنوب شهر تهران گفته: «سایر کارخانه‌های آلاینده همچنان به فعالیت‌های خود در سطح شهر ادامه می‌دهند.» نوری از کارخانه شن و ماسه در منطقه جنوب تهران نام برده و گفته: « این کارخانه همچنان فعال است و  موجب افزایش بیماری شهروندان در آن منطقه شده است.»

وی اضافه کرده: «برهمین اساس برنامه داریم طی یک زمان مشخص کارخانه شن و ماسه در تهران به مکان دیگری منتقل کنیم. به زودی جلساتی در این زمینه برگزار خواهد شد و نتیجه مطلوبی اتخاذ می‌شود.»