درصحن-شوراها: نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی از صدور حکم توقف فعالیت یک عضو زرتشتی شورای شهر خبر داده و آن را بدعتی تازه عنوان کرده است. سپنتا نیکنام در انتخابات شورای پنجم یزد، موفق شد با کسب آراء لازم به عضویت شورا درآید. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس دهم گفته پیگیر لغو این حکم است.

پیش از انتخابات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از هیات اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها خواسته بود صلاحیت کاندیداهای اقلیت های مذهبی در شهرهایی که اکثریت آن از آن مسلمانان است را رد کنند. جنتی گفته بود به لحاظ فقهی غیر مسلمانان در جوامعی که اکثریت آن مسلمان هستند حق حکومت کردن بر مسلمانان را ندارند. هیات اجرایی و نظارت این نظریه را رد کرده و طبق قانون صلاحیت کاندیداهای اقلیت های مذهبی را تایید کردند. با تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت های مذهبی و انتخاب سپنا نیکنام، دیوان عدالت اداری به این مساله ورود کرده و خواهان توقف فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد شده است.

اسفندیار اختیاری با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد تصریح کرد: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می تواند تمام انتخابات هایی که در آینده برگزار می شود را تحت تاثیر قرار دهد.»

نماینده زرتشتیان گفته که هیات نظارت بر انتخابات ضمن تایید گفته های ایشان، جهت رفع این مشکل قول مساعد داده اند.

در عین حال دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد از تایید صلاحیت مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد در کمیته حقوقی این هیات خبر داده و گفته: «با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یز کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد  تشکیل جلسه داد و ضمن تایید صلاحیت مجدد آقای نیکنام اعلام کرد که روند کاندیداتوری، تایید صلاحیت و انتخاب ایشان قانونی بوده و با توجه به تایید هیات اجرایی و نظارت مشکل قانونی نداشته است.»

علی افخمی با بیان اینکه اصل ورود دیوان عدالت اداری به موضوع توقف فعالیت یک عضو شورای شهر مورد مناقشه است، افزوده: «هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در استان یزد بعد از تشکیل جلسه طی نامه ای نظر کمیته حقوقی و نتیجه بررسی خود را به دیوان عدالت اداری اعلام خواهد کرد.»