درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان یزد نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان یزد با ۲۱ شهر، جمعا ۱۱۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۷ کرسی آن به مردان و تنها ۱۰ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر یزد بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان یزد، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. الهه جورابی و ونوس عامری دو عضو زن شورای پنجم یزد هستند.

در میان شهرهای بزرگ استان یزد، مردم شهرهای حمیدیا و میبد هر کدام یک زن را راهی شورای شهر کرده اند و مردم شهر اردکان نیز هیچ زنی را انتخاب نکرده اند.

جز شهر یزد که دو عضو زن دارد هیچ شهر دیگری در استان یزد بیش از یک عضو زن ندارد لذا هر ۹ شهری که عضو زن در شورا دارند ۲۰ درصد کرسی های خود را به زنان اختصاص داده اند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان یزد به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1یزد1192الهه جورابی
ونوس عامری
2حمیدیا761نسترن دهقان نجم آبادی
3میبد761انسیه فلاح
4اردکان770-
5نیر550-
6اشکذر541مریم دست افشان
7عقدا550-
8بهباد550-
9بافق550-
10زارچ550-
11احمدآباد550-
12مروست541طاهره تقی زاده
13هرات541افسانه فلاحتی
14تفت550-
15مهردشت550-
16ابرکوه550-
17خضرآباد550-
18شاهدیه550-
19مهریز541زهرا دهقانی زاده
20بفرونیه541فائزه خاکزار بفروئی
21ندوشن541منیژه جعفری ندوشن