درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان کرمان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۶ درصد است. استان کرمان با ۷۱ شهر، جمعا ۳۷۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۵۷ کرسی آن به مردان و تنها ۲۰ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر کرمان بعنوان مرکز استان کرمان و بزرگترین شهر استان، تنها دو کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام یک زن دیده می شود. علاوه بر کرمان، دیگر شهرهای بزرگ استان حداقل یک یا دو کرسی را به زنان اختصاص داده اند که از این حیث تفاوتی در میان کرمان و سایر استانها ملموس است. در استان کرمان اکثر زنانی که به شورا راه یافته اند به شهرهای بزرگ استان تعلق دارند.

کرمان، بافت، بم سه شهر بزرگ استان هستند که ۲ عضو زن دارند و در میان شهرهای کوچک استان، شهر سرچشمه تنها شهری است که دو کرسی از ۵ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است.  در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان کرمان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1کرمان1192زهرا ایرانمنش
مهناز معصوم زاده
علی البدل: زهرا لری، حمیده عرب نژاد
2بافت752رفیده منظری،
نیلوفر شفیعی
3بابک770علی البدل: درخشنده مرادیان
4بم752سمانه سام نژاد
حکیمه خلیلی
5رفسنجان761وحیده نوری
6سیرجان761طاهره جهانشاهی
علی البدل: ایراندخت رضایی
7جیرفت761زهرا دلیری
8کهنوج761فریده معاذالهی
9زرند761وجیهه زمانی باب گهری
10منوجان550-
11لاله زار550-
12قلعه گنج550-
13صفائیه550-
14کشکوئیه550-
15سرچشمه532زهرا فتحی
نجمه صادقی
16بهرمان550-
17انار550علی البدل: زهرا اکبری، مریم طالبی
18امین شهر550-
19بروات550-
20آرزوئیه550-
21فاریاب550-
22مردهک550-
23محی آباد550-
24کیان شهر550-
25درب بهشت550-
26عنبرآباد550-
27نظام شهر550-
28گنبکی550-
29فهرج550-
30بزنجان550-
31محمد آباد550-
32دوساری550-
33نرماشیر550-
34جبال بارز550-
35بلوک550-
36رابر550-
37هنزا550-
38پاریز550-
39زید آباد541زهرا محمودی
40نجف شهر541سعیده خواجویی نژاد
41بلورد550-
42خواجو شهر550-
43هماشهر550-
44زهکلوت550-
45رودبار جنوب550-
46اندوه جرد550-
47زنگی آباد550-
48خانوک550-
49یزدان شهر550-
50خاتون آباد550-
51دهج541زهراسادات زمان پور
52اختیارآباد550-
53راور550علی البدل: اشرف جاویدی
54باغین541ناهید شجاعی
55خورسند541اعظم زینلیان
56جوزم550-
57چترود550-
58بردسیر550-
59گلزار550-
60هجدک550-
61کوهبان550-
62راین550-
63شهداد541فرحناز اسماعیلیان
64کاظم آباد541خانم رفیعی
65جوپار550-
66نگار550-
67گلباف550-
68ماهان550-
69ریگان550-
70دشت کار550-
71نودژ550-