درصحن-شوراها: محمد علی نجفی شهردار تهران در احکامی جداگانه دو زن را به شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ تهران منصوب کرد. براساس احکام صادره سمیه حاجوی بر کرسی شهرداری منطقه ۷ و سهیلا صادق زاده سکاندار شهرداری منطقه ۱۰ تهران شد. شهردار تهران هفته گذشته وعده داده بود تا پایان دوران چهار ساله اش در شهرداری تهران، ۳۰ درصد پست های مدیریتی شهرداری تهران را به زنان واگذار خواهد کرد.

زهرا صدراعظم نوری، اولین شهردار زن منطقه ۷ تهران است که دو دهه پیش با حکم کرباسچی به این سمت گمارده شد. او هم اکنون عضو شورای شهر تهران است. بنابراین سپردن سکان شهرداری مناطق تهران به زنان سابقه داشته ولی تاکنون زنی به عنوان شهردار تهران انتخاب نشده است.

سمیه حاجوی شهردار منطقه ۷ تهران، متولد سال ۱۳۵۶ است. او دکترای دندانپزشکی دارد و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران است. حاجوی پیش از این مسوول واحد داندانپزشکی شرکت شهر سالم، مدیر اجرایی و مسوول دبیرخانه جامعه ایمن منطقه ۴، مدیر اداره سلامت و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۴ شهرداری تهران بوده است.

سهیلا صادق زاده شهردار منطقه ۱۰ تهران نیز پیش از این مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بوده است.