درصحن- شوراها: عمر شورای پنجم شهرها و روستاهای ایران به یک ماه نرسیده، سه عضو شورای نظر آباد استان البرز به اتهام ارتشاء دستگیر و روانه زندان شدند. دادستان دادگاه عمومی و انقلاب نظرآباد با اعلام این خبر، گفته: دستگیر شدگان به دریافت رشوه برای انتخاب فرد خاصی به سمت شهرداری اعتراف کرده اند. شورای پنجم شهرها فعالیت خود را از روز اول شهریور آغاز کرده است.

ارتشاء عمده ترین دلیل دستگیری اعضای شوراها در ادوار گذشته بوده است. در دوره پنجم نیز اولین خبر دستگیری اعضای شورا، به اتهام دریافت رشوه صورت گرفته است.

بنا بر اظهارات محمد قیومی دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد، سه عضو بازداشت شده شورای این شهر، قبل از انتخاب شهردار، عهد می بندند که یک فرد مشخصی شهردار شود. بررسی ها نشان داده این تعهد به دلیل رشوه ای است که دریافت کرده اند.

قیومی با بیان اینکه شهردار منتخب هم بازداشت و تحت نظر است،  افزوده: یکی از این افراد  بازداشت شده خانم و 2 نفر دیگر از اعضای شورای  مرد هستند. نرگس تقوایی و معصومه آقامحمدی دو عضو زن شورای پنجم نظرآباد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد با بیان اینکه در این پرونده تاکنون 6 نفر بازداشت شده‌اند که از این 6 نفر یک نفر زن است، بیان کرد:  متهم زن این پرونده به دلیل دخالت همشرش در این پرونده  با قرار وثیقه آزاد است.

به گفته قیومی یک نفر از اعضا شورای شهر اقرار به دریافت رشوه دارد و 2 نفر دیگر می‌گویند که قرار بوده به ما وجهی پرداخت شود.

قیومی با بیان اینکه مبلغی به میزان 50 میلیون به حساب یکی از اعضای شورای شهر واریز شده که هم اکنون  با دستور قضایی بلوکه شده است عنوان کرد: 2  نفر دیگر از اعضای بازداشت شده که دستی بر کارهای اقتصادی داشته‌اند پول را مستقیم در حساب خود واریز نکرده‌اند و به همین دلیل نخست اقرار کردند که چنین کاری نکرده‌اند ولی بعد که تحقیقات نشان داد، گفتند که قرار بوده است به ما هم داده شود.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد با بیان اینکه در این بین برخی از افراد دیگر هم بازداشت شده‌اند گفت: 2 نفر دیگر که واسطه این کار بوده‌اند هم  بازداشت شده‌اند.

شورای شهر نظرآباد چهار روز ششم شهریور دکتر ناصر حسینی را به سمت شهرداری برگزیده بود.