درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان ایلام نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۴ درصد است. استان ایلام با ۲۶ شهر، جمعا ۱۳۲ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۲۶ کرسی آن به مردان و تنها ۶ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر ایلام بعنوان مرکز استان و بزرگترین شهر استان ایلام تنها یک کرسی از ۷ کرسی اش به زنان اختصاص یافته است.

علاوه بر شهر ایلام، پنج شهر کوچک این استان به نام های موسیان، دلگشا ملکشاهی، بلاوه، ایوان، و پهله هر کدام یک عضو زن دارند. مابقی شهرهای این استان که جملگی در شمار شهرهای کوچک با ۵ کرسی به شمار می آیند هیچ عضو زنی در دوره پنجم شوراها ندارند و تماما مردانه اداره می شوند.

در میان اعضای علی البدل  نیز تنها شهر سرابله یک عضو زن دارد که او نیز برای راه یابی به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان ایلام به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1ایلام761مریم جان بخشی
2مهران550-
3سراب باغ550-
4ماژین550-
5موسیان541زینب خاکی
6دهلران550-
7لومار550-
8ارکواز550-
9دلگشا ملکشاهی541زهرا محمدی
10مهر550-
11توحید550-
12شباب550-
13سرابله550علی البدل: سمیه سیدمحمدی
14آسمان آباد550-
15بلاوه541شهلا دارابی
16آبدانان550-
17بدره550-
18دره شهر550-
19چوار550-
20زرنه550-
21میمه550-
22صالح آباد550-
23مورموری550-
24ایوان541مریم دادفر
25پهله541ربابه آزادی
26سیروان550-