درصحن: میثم دوست محمدی متولد سال 1370 قم جوان ترین نامزد تاییدصلاحیت شده برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. او قصد دارد از حوزه انتخابیه قم وارد خبرگان شود. دوست محمدی شاگرد افرادی همچون سید محمود هاشمی شاهرودی، مهدی شب زنده‌دار، قادر حیدری فسائی، سید حسینی بوده است. تایید صلاحیت افرادی همچون دوست محمدی در کنار رد صلاحیت سید حسن خمینی نشان دهنده روند معنی دار ردصلاحیت ها در شورای نگهبان است.