درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خراسان رضوی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود پنج درصد است. استان خراسان رضوی با ۷۳ شهر، جمعا ۳۹۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۷۸ کرسی آن به مردان و تنها ۱۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر مشهد بعنوان مرکز استان خراسان رضوی و بزرگترین شهر استان تنها دو کرسی از ۱۵ کرسی اش به زنان تعلق گرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام یک زن دیده می شود. جز مشهد، هیچ شهری از شهرهای استان خراسان رضوی بیش از یک عضو زن در شورای پنجم نخواهد داشت.  ۱۷ شهر استان نیز هر کدام یک زن را در شورای شهر دارند. شورای شهر در ۵۵ شهر استان خراسان رضوی نیز مردانه برگزار می شود، البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱مشهد۱۵۱۳۲شهناز رمارم
بتول گندمی

علی البدل: انیسه غفوری شعرباف
۲نیشابور۹۹۰-
۳سبزوار۹۸۱زهرا بخشی
۴چناران۷۶۱زهرا راوی

علی البدل: مریم رضازاده
۵تایباد۷۷۰-
۶قوچان۷۷۰علی البدل: فاطمه شوشتری
۷کاشمر۷۷۰-
۸رضویه۷۷۰-
۹تربت حیدریه۷۶۱مهسا رمضانپور
۱۰تربت جام۷۶۱مریم سراج احمدی
۱۱سنگان۵۵۰-
۱۲لطف آباد۵۵۰علی البدل: بهناز سیاسی لطف آبادی
۱۳باجگیران۵۵۰-
۱۴یونسی۵۵۰-
۱۵نصرآباد۵۵۰-
۱۶شادمهر۵۵۰-
۱۷گلبهار۵۵۰-
۱۸گلمکان۵۴۱بی بی بهجت گلمکانی
۱۹مشهدریزه۵۵۰-
۲۰قلندرآباد۵۵۰-
۲۱گناباد۵۴۱شیوا یوسف پور
۲۲بیدخت۵۵۰-
۲۳قاسم آباد۵۵۰-
۲۴آنابد۵۰-
۲۵نقاب۵۵۰-
۲۶کاخک۵۴۱بهناز علایی کاخکی
۲۷فیض آباد۵۵۰-
۲۸کاریز۵۴۱آرزو دری
۲۹فریمان۵۴۱پروین درخشش
۳۰باخزر۵۵۰-
۳۱کندر۵۵۰-
۳۲کلات۵۵۰-
۳۳مزدآوند۵۵۰-
۳۴چاپشلو۵۵۰علی البدل: صفورا امجدی
۳۵نوخندان۵۵۰-
۳۶سلطان آباد۵۵۰-
۳۷جغتای۵۵۰-
۳۸همت آباد۵۵۰-
۳۹فیروزه۵۴۱اعظم وکیلی فر
۴۰رباط سنگ۵۵۱-
۴۱بایک۵۵۰-
۴۲کدکن۵۵۰-
۴۳درگز۵۵۰-
۴۴خواف۵۵۰-
۴۵داورزن۵۵۰-
۴۶دوراب۵۵۰-
۴۷ششتمد۵۵۰-
۴۸قدمگاه۵۵۰-
۴۹چکنه۵۴۱فاطمه قشقایی
۵۰خرو۵۵۰-
۵۱عشق آباد۵۴۱طاهره ایلخانی
۵۲بار۵۵۰-
۵۳طرقبه۵۵۰علی البدل: شعله نجات
۵۴شاندیز۵۵۰-
۵۵درود۵۵۰-
۵۶جنگل۵۵۰-
۵۷ملک آباد۵۴۱فاطمه حسین زاده کروجی
۵۸رشتخوار۵۵۰-
۵۹دولت آباد۵۴۱الهام داوری
۶۰نشتیفان۵۵۰-
۶۱بجستان۵۵۰-
۶۲سرخس۵۴۱معصومه گلاوی
۶۳صالح آباد۵۵۰-
۶۴نیل شهر۵۵۰-
۶۵سلامی۵۵۰-
۶۶بردسکن۵۴۱فاطمه رضوانی
۶۷فرهادگر۵۵۰-
۶۸سفید سنگ۵۵۰-
۶۹شرآباد۵۵۰-
۷۰خلیل آباد۵۵۰-
۷۱زو۵۵۰-
۷۲احمد آباد صولت۵۵۰-
۷۳ریوش۵۵۰-
جمع کل۳۹۷۳۷۸۱۹