درصحن- شوراها: اعضای شورای پنجم تهران در مقایسه با اعضای شورای چهارم، کمی جوان‌تر هستند ولی کماکان جوان‌ترین شورای تهران، را باید شورای اول معرفی کرد که میانگین سنی اعضای آن ۴۳.۷ سال بود.

هر چه از عمر شورای تهران گذشت، میانگین سنی اعضای آن نیز بالاتر می‌رفت، به‌ طوری‌که شورای چهارم با میانگین سنی ۵۰.۳ پیرترین شورای تهران را تشکیل می‌داد ولی تهرانی‌ها با تغییر ترکیب شورا، میانگین سنی اعضای شورا را حدود یک سال کاهش دادند که البته در این راه، خروج مسن ترین عضو تاریخ شورای تهران یعنی عباس شیبانی با ۸۵ سال از شورای تهران به کاهش میانگین سنی شورای تهران کمک کرد.

میانگین سنی اعضای ادوار شورای تهران به این شرح است:

شورای پنجم:

جوان‌ترین عضو: بشیر (حجت) نظری با ۳۴ سال

مسن‌ترین عضو: مرتضی الویری ۶۹ سال

میانگین سنی: ۴۹.۴۲ سال

 

شورای چهارم:

جوان‌ترین عضو: محسن پیرهادی با ۳۳ سال

مسن‌ترین عضو: عباس شیبانی با ۸۱ سال

میانگین سنی: ۵۰.۳ سال

 

شورای سوم:

جوان‌ترین عضو: علیرضا دبیر با ۳۰ سال

مسن‌ترین عضو: عباس شیبانی با ۷۵ سال

میانگین سنی: ۴۷.۸ سال

 

شورای دوم:

جوان‌ترین عضو: رسول خادم با ۳۲ سال

مسن‌ترین عضو: عباس شیبانی با ۷۱ سال

میانگین سنی: ۴۶.۵ سال

 

شورای اول:

جوان‌ترین عضو: محمد حسین درودیان با ۳۴ سال

مسن‌ترین عضو: عباس دوزدوزانی با ۵۷ سال

میانگین سنی: ۴۳.۷ سال