درصحن-شوراها: پس از ادعای شهردار تهران مبنی بر تولید برق از زباله های تهران، این بار خبرگزاری تسنیم از موافقیت کمیته فنی متروی تهران با طرح تولید برق از باد ناشی از حرکت مترو خبرداده و نوشته: این طرح یک مبتکر ایرانی است که قرار است برای اولین بار در جهان اجرا شود.

عبدالرحمان شلیلیان که خود را مبتکر این طرح معرفی کرده گفته: «زمانیکه قطار در تونلها حرکت می‌کند، جریان بادی را به صورت کمپرس شده ایجاد می‌کند که می‌تواند پتانسیلی برای تولید یکنواخت برق باشد؛ از همین ایده استفاده کردم و طرح تولید برق به واسطه توربینهای بادی در تونلهای مترو را به متروی تهران دادم.»

او اضافه کرده: «در حال حاضر و طی قرارداد پایلوت قرار شده که دو دستگاه توربین بادی در خط یک متروی تهران به شکل عمود محور و با اتصال به دیواره‌های جانبی طی چند روز آینده کاشته شود و بعد از نتیجه حاصل از اجرای پایلوت، وارد مرحله تجاری شویم.»

شلیلیان گفته: پیشنهاد ما برای شرکت متروی تهران این بوده که با توجه به نرخ خوب فروش، برق تولیدی را به شرکت توانیر بفروشیم اما پیشنهادهایی از سمت آنها مطرح بوده که برق تولیدی را به مصرف ایستگاه‌های خود مترو برسانیم.

پیش از این در پی ادعای شهردار تهران مبنی بر تولید برق از زباله، مهدی تندگویان از اعضای شورای شهر پرسیده بود: «اگر ادعای این نامزد انتخابات مبنی بر اینکه از زباله برق تولید می‌شود را بپذیریم، جای سوال است که چرا تا امروز رقم تولید انرژی برق اعلام نشده و اگر برق تولید می‌شود چرا تاکنون فروخته نشده است و در طی ۱۲ سال اخیر هیچ دستاورد و درآمدزایی نداشته‌ایم؟»