درصحن- شوراها: مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از وجود بحران اتوبوس در پایتخت خبر داده و گفته: سیستم حمل و نقل عمومی تهران نیازمند ۱۱ هزار اتوبوس است حال انکه ما فقط ۷ هزار اتوبوس داریم که بخش عمده ای از آن نیز از عمر متوسط شان گذشته و باید از رده خارج شوند. او گفته طبق مصوبه مجلس، دولت باید ۸۲ درصد هزینه تامین اتوبوس شهر را پرداخت کند ولی دولت مصوبه مجلس را رعایت نمی کند.

مدیریت حمل و نقل عمومی و تامین تجهیزات مورد نیاز آن از جمله وظایف شهرداری است که دولت نیز مکلف به تامین بخشی از منابع مالی آن است. اختلاف نظر در تامین منابع مالی و انجام وظایف محوله از سوی دولت، مدتهاست میان دولت و شهرداری برجاست. جهانگیری معاون اول دولت در مناظره اول میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که جمعه هفته پیش برگزار شد اعلام کرد شهرداری به جای اجرای طرح کارشناسی نشده و غیر ضروری اتوبان دو طبقه صدر، و هزینه میلیاردی آن می توانست کل مشکل کمبود اتوبوس و واگن های متروی تهران را حل کند.

چمران رئیس شورای شهر به خبرگزاری مهر می گوید: «اگر دولت‌ها به شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی کمک نکنند، بحران جدی شهرها را فرا می‌گیرد، ما امروز در تهران با بحران کمبود اتوبوس و واگن مترو مواجه هستیم و اگر این امر به زودی محقق نشود، تبدیل به بحرانی جدی برای پایتخت می‌شود.