شهر من شورای من: کمبود آب اشامیدنی که به نظر می‌رسد فقط باید مشکل روستاهای دوردست باشد این روزها به مشکل برخی شهرهای کوچک و حتی برخی شهرهای بزرگ ایران نیز تبدیل شده است. پیش از این معمولا از مشکل نبود آب آشامیدنی به عنوان یکی از نشانه‌ها و ویژگی‌های روستاهای مناطق فقيرنشین یاد می‌شد اما در سال‌های اخیر مشکل آب آشامیدنی حتی شهرهای بزرگی چون اهواز مرکز استان خوزستان را رنج می‌دهد و شهروندان اهوازی با وجود آنکه برخی از پر آب ترین رودخانه‌های کشور در خوزستان قرار دارند اما با مشکل تامین آب آشامیدنی روبرو هستند و حتی به دلیل غیر قابل شرب بودن آب خطوط لوله شهری مجبور به خرید آب آشامیدنی از بازارهای محلی با قیمت‌های بالا هستند. در چنین مواردی مشکل آب آشامیدنی در رأس نیازمندی‌های شهروندان قرار می‌گیرد و می‌تواند به مسأله اصلی در رقابت‌های انتخابات شورای شهر و روستا تبدیل شود. ضمن اینکه موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت‌های اعضای منتخب شوراها و نهاد شورا در دوران فعالیت خود با میزان تلاش برای حل مشکلی مانند آب آشامیدنی مورد سنجش شهروندان قرار می‌گیرد. از کاندیداهای انتخاباتی بخواهید برای حل این گونه مشکلات در شهر خود برنامه ای مشخص ارائه دهند.