درصحن- شوراها: در پی اعتراض دادستان کل کشور به تایید صلاحیت افرادی با محکومیت قطعی موثر توسط هیات های اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها، محمودی شاه نشین رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد: اگر کاندیدایی محکومیت قطعی موثر داشته باشد قطعا رد صلاحیت می شود. او از منتقدان خواسته تا هر موردی که سراغ دارند به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها معرفی کنند.

منتقدان معتقدند هیات  اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها، محکومیت فعالان جنبش سبز را در تعیین صلاحیت ها لحاظ نکرده اند. اما اعضای هیات نظارت معتقدند که آنها براساس قانون عمل کرده و هرکسی محکومیت قطعی موثر داشته صلاحیت او رد شده است. محکومیت قضایی زمانی منجر به رد صلاحیت می شود که ادله ای از نقض یکی از شروط ورود به شوراها باشد. برای مثال اگر کسی به دلیل تصادف رانندگی به پرداخت دیه محکوم شده باشد، چنین محکومیتی در تعیین صلاحیت او موثر نیست.

محمودی شاه نشین گفته است: «هر مورد یا مصداقی، در هر نقطه‌ای از کشور سراغ دارند که محکومیت موثر قطعی دارد اگر به اطلاع هیات مرکزی برسد، این هیات با استناد به بند “ج” ماده 61 ورود پیدا می‌کند و از هیات رسیدگی درخواست می‌کند که مجددا پرونده این فرد را مورد بررسی قرار دهند و مطابق قانون در هر مرحله‌ای که تایید شده باشند، رد صلاحیت می‌شوند.»