شهر من شورای من: کمبود کتابخانه یکی از نمادهای اصلی عدم توسعه يافتگى در شهرها و روستاها به شمار می‌رود. پس از مایحتاج ضروری اولیه مانند آب آشامیدنی و غذا و امنیت  و بیمارستان، معمولا کمبود کتابخانه یکی از مواردی است که هم شهروندان و رأی‌‌دهندگان آن را به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند و هم نامزدهای انتخابات شوراها از آن به عنوان یک شعار انتخاباتی استفاده می‌کنند. با توجه به احتمال وجود کتابخانه‌های عمومی در شهرهای بزرگ، مشکل کمبود یا نبود کتابخانه عمدتا از مسائل انتخاباتی موجود در روستاها یا شهرهای کوچک است. با وجود این‌، در آن دسته از حوزه‌های انتخاباتی که کمبود یا نبود کتابخانه مشهود است نامزدها تلاش می‌کنند از این موضوع در کنار سایر موارد به عنوان اهرمی برای جلب توجه و رای شهروندان استفاده کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه احداث کتابخانه و اخذ مجوز از مقامات ملی و محلی برای احداث آن فرایند چندان دشواری نیست، نامزدهای انتخابات و اعضای شوراها معمولا تلاش می‌کنند از این موضوع به عنوان یک  نمونه از عمل کردن به تعهدات خود و جذب  آرای شهروندان استفاده کنند. پس از کاندیداهای شهر خود بخواهید پیگیر رفع این نیاز فرهنگی اجتماعی شهر باشند.