درصحن:‌ آنچه پیش رو دارید، بخش دوم انیمیشن آموزشی درصحن درباره «مساله اقلیت» با عنوان «وظیفه ما در قبال حقوق اقلیت‌ها» است. این انیمیشن خلاصه‌ای است از محتوای دومین کتاب‌چه آموزشی درصحن با همین عنوان. بخش اول این انیمیشین به پیشتر در اینجا منتشر شده است.
می‌توانید کتاب‌چه مساله اقلیت را از اینجا دانلود کنید.