درصحن: به گزارش سازمان شفافیت بین الملل ایران در بین فاسد‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. فساد گسترده در بخش‌های دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌ها در ایران تبدیل شده و روزی نیست که خبری از کشف شبکه‌ها و افراد متخلف در دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت به گوش نرسد. در چنین شرایطی که مرز‌های فساد تا قوه‌ قضاییه، مجلس و دولت گسترده شده، همواره این نگرانی وجود دارد که فرایند انتخابات در کشور نیز تحت تاثیر ورود پول های کثیف قرار گیرد. به عنوان مثال سوء اسـتفاده از امکانـات و منابـع دولتـی و عمومـی در انتخابـات ممنـوع، ولـی امـری رایـج و معمـول اسـت. تجربـه نشـان داده کـه هـر دو جریـان سیاسـی کشـور در صـورت امـکان و برخلاف قانون، از منابـع دولتـی و عمومـی در اختیـار، در امـر انتخابـات سـوء اسـتفاده می کننـد.

محدود ماندن امر مبارزه با فساد، به سازمانهای دولتی و قضایی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و … در عمل نشان داده که نه تنها نتیجه مثبتی به همراه ندارد، بلکه حکومتی بودن نهادهای مسوول مبارزه با فساد، به افزایش فساد منجر شده است.

راه مقابله با فساد چیست؟ درصحن پاسخ این پرسش را در مشارکت مردم در پروسه مبارزه با فساد از طریق افزایش پرسشگری و نشان دادن حساسیت به مساله فساد جستجو می‌کند و از همین رو با تهیه مجموعه‌ای از مقالات، اینفوگرافی‌ها، ویدیوهای آموزشی و گزارش‌ها سعی دارد حساسیت عمومی به رشد فساد در کشور را افزایش داده و همچنین راه‌کارهایی برای جلوگیری و گزارش فساد به مردم و جامعه مدنی را پیشنهاد دهد.

برای آشنایی با نقش جامعه مدنی و شهروندان در نظارت بر ارکان حکومت و گزارش فسادهایی که با آن روبرو می شوید، لینک‌های زیر را دانلود و از محتوای آموزشی آن بهرمند شوید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


شـهروندان چگونه می توانند فسـاد را گـزارش کنند؟

فکت‌شیت
برای هریک از ما ممکن است این موضوع پیش بیاید که در اداره ی دولتی یا در مواجه با یک شخص حقیقی با پیشنهاد رشوه مواجه شویم. و یا اینکه اساسا از یک فساد از نوع اداری و مالی در محل کارمان آگاه گردیم …


آیا گرد و غبار فساد شهرداری اهواز را می پوشاند؟

گزارش خبری
افزایش حجم گرد و غبار در خوزستان، اگر چه زندگی روزمره اهالی این استان را مختل کرده ولی ظاهرا این خاصیت را داشته تا با پوشاندن فساد در شهرداری اهواز، موقتا همه را به اتحاد برای حل این بحران زیست محیطی، بسیج کند‪…‬


مبارزه با فساد از راه نظارت بر شوراها

مقاله
بعد از بالا گرفتن بحث فساد در سالیان اخیر و با گسترش دامنه افشای فسادهای اقتصادی و اداری موجود در دستگاه‌های حاکمیتی درایران بحث مبارزه با این فساد سیستماتیک به یکی از اهداف و شعارهای اصلی تبلیغاتی در اکثر انتخابات‌ها بدل شد …


فساد را چگونه گزارش کنیم؟

فکت‌شیت
“فساد در جامعه ایران فراگیر شده و اکثر ایرانی ها اعتقاد دارند که طی ۵ سال گذشته میزان آن افزایش یافته است”. این یافته های یک نظرسنجی بود که توسط موسسه نظرسنجی آی پز در دی ماه سال گذشته منتشر شد…


کتابچه توانمندسازی جامعه مدنی؛ چرایی‌ها و چگونگی‌ها

کتاب
آنچه پیش روی شماست اولین کتابچه آموزشی «درصحن» است با عنوان توانمند سازی شوراها، چرایی‌ها و چگونگی‌ها. در این کتابچه کوشیده‌ایم با شما از نحوه اثر گذاری جامعه مدنی بر شوراها، لزوم سازمان دادن به مطالبات مردمی، نظارت و پیگیری و کنترل فساد سخن بگوییم.


چرا شهردار انتخابی بهتر است؟

مقاله
انتخابی شدن شهردار، که این روزها ذهن اعضای شوراها را به خود مشغول کرده، یک روش پذیرفته شده در سطح دنیاست. در بسیاری از شهرهای دنیا، شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند…