درصحن-شهر من شورای من: تصادفات جاده‌اى در ايران سالانه جان تعداد زيادى از هموطنان را مى‌گيرد. در كنار عواملى مانند نا امنى خودروها و بى‌توجهى رانندگان، غير استاندارد بودن جاده‌ها عامل مهم ديگرى است كه باعث افزايش تصادفات جاده‌اى مى‌شود. نا امنى راه‌هاى ارتباطى به خصوص در مناطق روستايى و محروم كشور، خطرات جانى و مالى فراوانى را متوجه شهروندان مى‌كند. اين مشكل در فصل زمستان و با شروع بارش برف، دوچندان مى‌شود و معمولا مسيرهاى دسترسى روستاها به مراكز استان‌ها با مشكل مواجه مى‌شود. در اين گونه مواقع در صورت نياز روستا به خدمات امدادى، خدمت رسانى عوامل امدادى نيز با مشكل مواجه مى‌شود. وجود مسير عبور امن، حق شهروندان است. شما مى‌توانيد از اعضاى شوراى شهر يا روستاى خود بخواهيد در جهت ايجاد اين مسير امن و رفع مشكلات اين چنينى اقدامات مؤثر و عملى داشته باشند.