درصحن: یک ماه پس از برگزاری انتخابات و رد صلاحیت حسن خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، سخنگوی این شورا از تایید صلاحیت ۱۵۰ روحانی بدون شرکت در آزمون اجتهاد خبر داد و گفته فقهای شورای نگهبان با شناختی که از این ۱۵۰ نفر داشتند شرکت شان را در آزمون لازم ندیده و بدون آزمون رای به تایید صلاحیت این افراد دادند. ابراهیمیان گفته به باور فقهای شورای نگهبان،‌ برگزاری آزمون یکی از شرایط احراز صلاحیت علمی کاندیداهای خبرگان است ولی شرط محدود کننده نیست و آنها می توانند بدون آزمون هم صلاحیت کاندیداها را تایید کنند. اعتراف ابراهیمیان به تایید صلاحیت بدون آزمون ۱۵۰ کاندیدا، را می توان سندی بر اعمال سلیقه و برخورد سیاسی و جناحی با مساله تایید صلاحیت ها، توسط شورای نگهبان دانست. ضمن اینکه باید توجه کرد که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۱۶۱ کاندیدای خبرگان را تایید کرد و این یعنی تنها ۱۱ نفر از شرکت کنندگان در آزمون اجتهاد موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان شده اند. به عبارت دیگر آزمون تنها ابزاری قابل توجیه، برای رد صلاحیت گسترده کاندیداها بوده است.