درصحن: آنچه پیش رو دارید انیمیشنی است در باره چگونگی برقراری ارتباط با مردم از سوی کاندیداها. ارتباطاتی که می‌تواند به موفقیت یا شکست کمپین‌های انتخاباتی کاندیداها منجر شود. در دنیای امروز استفاده از انواع رسانه‌های آنلاین و غیر آنلاین و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین راه‌های جلب مخاطب است ولی نباید فراموش کرد که هنوز هم ارتباطات چهره به چهره و رو در رو با مردم نقش به سزایی در تعیین سرنوشت کمپین‌های انتخاباتی ایفا می‌کند. اگر کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا هستید یا مایلید به کاندیداهای مورد نظر خود کمک کنید، این انیمیش را ببینید و باز نشر کنید.