درصحن-شوراها: یک عضو شورای شهر تهران از تذکر پی در پی شورا به قالیباف برای پرهیز از استفاده تبلیغاتی از امکانات شهرداری به نفع خود خبر داده و گفته: قالیباف در پی هر بار تذکر، قصد خود برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را انکار کرده است. مهدی تندگویان همچنین خواستار توجه دستگاههای مسوول به فعالیت های انتخاباتی قالیباف شده و گفته دستگاههای نظارتی باید جلوی هزینه کرد انتخاباتی قالیباف از بودجه شهرداری را بگیرند.

۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و نام قالیباف شهردار تهران در میان کاندیداهای اصولگرایان مطرح شده است. استفاده از منافع دولتی و عمومی در انتخابات ممنوع است و مسوولان نمی توانند از منابع در اختیار به نفع خود یا کاندیدای دیگری در انتخابات استفاده کنند.

مهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه در انتخابات گذشته روابط عمومی ایشان وارد کارها اجرایی ستاد آقای قالیباف بودند، آیا شورا قادر به پیگیری نیست، بیان کرد: امکان پیگیری وجود دارد، ولی اینکه پاسخگو باشند و تبعیت کنند بحث دیگری است. نهادهای فرادستی باید ورود کنند. شورا نهایتا میتواند تذکر دهد. اگر اثبات شود که از امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده می کنند نهادهای دیگر باید ورود پیدا کنند و جلوی این کار بگیرد این موضوع دیگر در حوزه کاری شورا نیست.

تندگویان همچنین دوران شهرداری قالیباف را تمام شده عنوان کرده و گفته او دیگر نمی تواند کاندیدای شهرداری تهران باشد چراکه طبق قانون کسی نمی تواند بیش از سه دوره در مقام شهردار باقی بماند.

دوره چهارم شوراها رو به اتمام است و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پنجمین دوره شوراها نیز برگزار و دوره جدید شوراها با شهردار جدید پس از انتخابات، کار خود را آغاز خواهد کرد.