شهر من شورای من: طراحی و اجرای پارکینگ های عمومی و نیز پارکینگ‌های مراکز خرید در بسیاری از شهرهای اروپایی به گونه‌ای است که نزدیکترین  محل پارک به خروجی، به معلولین تعلق می‌گیرد.نظارت جدی و سختگیرانه‌ای از طرف پلیس نیز صورت می‌گیرد که سایرین از این امکان که برای معلولین در نظر گرفته شده، استفاده نکنند. در کشور ما که تعداد معلولین بیش تر از میانگین جهانی است نیاز معلولین و افراد کم توان به مراتب بیشتر احساس می‌شود. از شورای شهر خود بخواهید تا در برنامه ریزی شهری حداقل امکانات لازم برای رفاه معلولان را در نظر بگیرند.اگر در انتخابات آتی شما هم قصد کاندیداتوری دارید می‌توانید این مطالبه را در دستور کار خود قرار داده و گامی در جهت بهبود شرایط زندگی معلولان در شهر خود بردارید.