درصحن: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، دیدار با خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که مدتی است ممنوع التصویر شده، را جرم ندانسته و رای به بسته شدن پرونده شکایت از سه عضو هیات رئیسه که اخیرا به همراه جمعی از اعضای فراکسیون امید به دیدار خاتمی رفته اند داده است.
در پی دیدار اعضای فراکسیون امید، جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس با شکایت از علی مطهری، بهروز نعمتی، محمد علی وکیلی سه عضو هیات رئیسه، به اتهام نقض سوگند، خواستار برخورد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با آنها شدند ولی این هیات پس از بررسی این شکایت اعلام کرد که آنها تخلفی مرتکب نشده اند.